MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) este structura specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

DGPI desfășoară activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor MAI.
DGPI asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale NATO și ale UE, precum și pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor MAI.

DGPI își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, respectiv a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne.
DGPI se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, DGPI cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.
Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și Ministerului Afacerilor Interne.

Obiective

Atributii

Contact

DGPI cooperează cu Poliția Română și Serviciul Român de Informații, în vederea evaluării situației și dispunerii măsurilor legale ce se impun

Compartimentul Informare și relații publice al Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) este abilitat să comunice următoarele: În contextul creat de identificarea unui dispozitiv de interceptare în locuința doamnei ministru Carmen DAN, DGPI, în calitatea sa de structura specializată a MAI, cooperează cu Poliția Română și Serv

Comunicarea interinstituțională în situații de alertă teroristă – pe agenda atelierului de lucru, organizat de MAI și SRI, la sediul DGPI

Vineri, 27 octombrie 2017, la sediul Direcției Generale de Protecție Internă s-a desfășurat atelierul de lucru cu tema „Contribuția structurilor MAI referitoare la comunicarea interinstituțională în situații de alertă teroristă”. Scopul acestui atelier de lucru l-a reprezentat, pe de o parte, cunoașterea de către experții

În referire la aspectele menționate de Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța KÖVESI, cu privire la Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Compartimentul Relații publice al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne este abilitat să facă următoarele precizări: Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Minister


    54.82.79.109
    DGPI