MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) este structura specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

DGPI desfășoară activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor MAI.
DGPI asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale NATO și ale UE, precum și pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor MAI.

DGPI își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, respectiv a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne.
DGPI se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, DGPI cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.
Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și Ministerului Afacerilor Interne.

Obiective

Atributii

Contact

DGPI este operaționalizată începând cu 1 iunie 2017

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este operaționalizată începând cu 1 iunie 2017. DGPI își preia în integralitate rolul în cadrul complexului mecanism al MAI dedicat siguranței cetățeanului. Întregul proces de operaționalizare a avut ca obiective definirea și consolidarea atribuțiilor instituției, cu accent pe întărirea componentei de protecție internă - cu
Documente atasate:
Anexa-comunicat.pdf

Precizare referitoare la arhiva Direcției Generale de Protecție Internă

În legătură cu afirmațiile apărute în spațiul public, referitoare la arhiva Direcției Generale de Protecție Internă a MAI, Compartimentul Informare si Relații Publice este abilitat să facă următoarele precizări:

Respingem ferm toate alegațiile potrivit cărora arhiva Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) ar fi    54.80.230.230
    DGPI