Proiect RO 21 PDP6

Consolidarea managementului ciclului informaţiilor în lupta împotriva crimei organizate şi a migraţiei ilegale, în vederea creşterii securităţii europene
Promotor de proiect
Rezultate aşteptate
Buget total
Activităţi importante în cadrul proiectului
Fişa de proiect