Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) este structura specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

DGPI desfășoară activități de informații, contrainformații și de protecție în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale structurilor MAI.
DGPI asigură coordonarea și controlul activităților pentru protecția informațiilor clasificate naționale, ale NATO și ale UE, precum și pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor MAI.

DGPI își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, respectiv a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne.
DGPI se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, DGPI cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.
Datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de Legea nr. 51/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și Ministerului Afacerilor Interne.

Obiective

Atributii

Contact

1 Februarie este Ziua aniversară a Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), anul acesta fiind a patra pe care unitatea o celebrează de la înființarea sa prin OUG nr. 76/2016.

Mai mult ‣

Direcția Generală de Protecție Internă este structura specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

Organizarea şi funcţionarea DGPI 

Organizarea, coordonarea și planificarea strategică a activității Direcției Generale de Protecție Internă se realizează, în condițiile legii, prin ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile și politicile de ordine publică, apărare și securitate națională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile informative naționale.

Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Direcția Generală de Protecție Internă are competență teritorială generală.

Direcția Generală de Protecție Internă are în componență, la nivel central, direcții, servicii, birouri și alte structuri funcționale, iar, la nivel teritorial, servicii judeţene de protecţie internă.

1 Februarie, ziua aniversară a DGPI 

Ziua aniversară a Direcției Generale de Protecție Internă este 1 Februarie și o marcăm prin activităţi festive, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde şi alte asemenea acţiuni, prin care dorim să facem cunoscute societății nu doar locul și rolul nostru în peisajul instituțional național, ci și, pe cât ne permite legislația, rezultatele muncii și progresele pe care le înregistrăm, an după an, în confruntarea cu tot mai fluida realitate a  provocărilor din domeniul siguranței publice.

sis-ees-caracter

44.192.94.177, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content