Cadru legal

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, a actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, respectiv a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne.

Activitatea DGPI se desfășoară cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a principiilor legalității, neutralității, imparțialității și echidistanței politice, precum și protecției surselor, mijloacelor și metodelor specifice.

Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu privire la activitatea DGPI în domeniul securității naționale.

Activitatea DGPI se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare.

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, DGPI cooperează cu organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, cu celelalte autorități și instituții publice și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.

Acte normative  

 • Lege nr. 194 din 24 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României, republicată, cu completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020;
 • Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.595/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr.146/2005 privind unele măsuri pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de informaţii pentru securitatea naţională;
 • Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administrației şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002.
4647

44.221.70.232, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content