Proiecte FEN

Îmbunătățirea fondului construit pentru DGPI – renovare integrată imobil Răzoare (Răzoare Green)

Proiectul DGPI își propune să contribuie la tranziția spre clădiri verzi și inteligente prin implementarea unor măsuri de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) și a unor soluții de management integrat al clădirilor pentru creșterea randamentului energetic și a reducerii emisiilor de gaze cu efect
Documente atasate:
Comunicat de presa privind lansarea proiectului RAZOARE GREEN

Transfer de know-how România – Republica Moldova (RO-MD)

COMUNICAT privind finalizarea proiectului ROFSIP2018OS5A09P01 – „Transfer de know-how România – Republica Moldova (RO-MD)” Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în București, str. Răzoare nr. 5, sector 6,  a implementat în perioada 27.06.2018 – 26.07.2021, proiectul  ,,Tran

Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne CYBINT, Cod SIPOCA 858 / MySMIS2014 134962

La nivelul structurii noastre se află în implementare proiectul Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne CYBINT Cod SIPOCA/SMIS2014+: 858 / 134962 Proiectul, al cărui beneficiar este DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ, are ca scop/obiectiv general: 1.


    3.236.47.240, 34.149.39.215
    DGPI