Despre noi

Direcția Generală de Protecție Internă este structura specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.

Organizarea şi funcţionarea DGPI 

Organizarea, coordonarea și planificarea strategică a activității Direcției Generale de Protecție Internă se realizează, în condițiile legii, prin ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile și politicile de ordine publică, apărare și securitate națională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile informative naționale.

Structura organizatorică și numărul de posturi se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Direcția Generală de Protecție Internă are competență teritorială generală.

Direcția Generală de Protecție Internă are în componență, la nivel central, direcții, servicii, birouri și alte structuri funcționale, iar, la nivel teritorial, servicii judeţene de protecţie internă.

1 Februarie, ziua aniversară a DGPI 

Ziua aniversară a Direcției Generale de Protecție Internă este 1 Februarie și o marcăm prin activităţi festive, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde şi alte asemenea acţiuni, prin care dorim să facem cunoscute societății nu doar locul și rolul nostru în peisajul instituțional național, ci și, pe cât ne permite legislația, rezultatele muncii și progresele pe care le înregistrăm, an după an, în confruntarea cu tot mai fluida realitate a  provocărilor din domeniul siguranței publice.

3692

44.221.70.232, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content