Personal

Personalul Direcției Generale de Protecție Internă se compune din cadre militare și personal contractual.

Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exercițiul autorității de stat, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Cadrelor militare le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.

Cadrele militare au dreptul de a purta uniformă și însemne distinctive, în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, precum şi dreptul de a deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, în condițiile stabilite de lege.

Cadrele militare și membrii familiilor acestora au dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

Personalul contractual desfășoară exclusiv activități administrative. Personalului contractual îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.

4982

44.222.64.76, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content