Beneficiari legali

Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) comunică datele și informațiile referitoare la amenințările, vulnerabilitățile și factorii de risc identificați, după caz, beneficiarilor legali prevăzuți de art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, și factorilor de conducere ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în scopul adoptării deciziilor și măsurilor necesare prevenirii materializării acestora.

Datele și informațiile obținute de DGPI în urma activităților de informații, contrainformații și protecție, care nu vizează domeniul de competență al MAI, se transmit celorlalte organe de stat competente cu atribuții în domeniul securității naționale.

Datele și informațiile care indică pregătirea sau săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, rezultate din verificările și activitățile specifice derulate de DGPI, se transmit organelor de urmărire penală competente.

DGPI informează Direcția Generală Anticorupție în cazul în care identifică amenințări, vulnerabilități și factori de risc care vizează corupția în rândul personalului MAI.

Personalul DGPI nu poate efectua acte de cercetare penală și nu poate lua sau duce la îndeplinire măsura reținerii ori alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate.

2626

44.221.70.232, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content