Comunicat presă închidere proiect CYBINT

Astăzi, 17 august 2023, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc conferința de închidere a proiectului Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne CYBINT Cod SIPOCA/SMIS2014+: 858 / 134962, eveniment la care a participat și viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, Cătălin Predoiu.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, beneficiarul fiind Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea capacităților naționale de management al riscului în domeniul securității cibernetice și de reacție la incidente cibernetice în baza unui program național, vizând consolidarea, la nivelul autorităților competente potrivit legii, a potențialului de cunoaștere, prevenire și contracarare a amenințărilor și minimizarea riscurilor asociate utilizării spațiului cibernetic.
În același timp, s-a urmărit promovarea si consolidarea culturii de securitate în domeniul cibernetic prin formarea profesională adecvată a persoanelor care își desfășoară activitatea în acest domeniu.
Astfel, în perioada de desfășurare a proiectului (36 de luni, 19.08.2020 – 18.08.2023 ), a fost elaborată și implementată Strategia Ministerului Afacerilor Interne de securitate a informațiilor în format electronic (2021—2026), ce vizează aplicarea unitară a unor acțiuni optime în domeniul securității cibernetice, care pot preveni apariția unor incidente de natură a afecta capacitatea operațională a structurilor MAI.
Totodată, pentru creșterea capacității de management al securității cibernetice la nivelul MAI și de reacție la incidente a fost achiziționat Subsistemului avansat de detectare și contracarare a amenințărilor cibernetice precum și Poligonul cibernetic.
De asemenea, au fost instruite 100 de cadre ale ministerului în vederea gestionării optime a activităților de identificare, investigare și prevenire a incidentelor de securitate în infrastructura aflată în administrare.
Valoarea proiectului este de 29,919,100.00 lei, respectiv finanțare nerambursabilă din Fondul Social European – 25,127,215.92 lei și cofinanțarea beneficiarului: 4,791,884.08 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

310
35.174.62.162, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content