Anunț de participare

DGPI intitiaza procedura de selecție în vederea contractării de Servicii juridice pentru asigurarea asistenței juridice a cadrelor militare din responsabilitatea DGPI pentru faptele săvârșite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, conform documentului anexat.

485
44.192.94.177, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content