MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ

DGPI face precizări pentru o corectă informare publică privind cadrul legal de organizare și funcționare al unității și reafirmă determinarea de a rămâne un serviciu echidistant, profesionist și dedicat îndeplinirii misiunilor încredințate prin lege

Având în vedere unele afirmații apărute în spațiul public, cu privire la cadrul legal de numire în funcție a directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne (DGPI), precizăm faptul că aceasta s-a realizat în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, precum și cu art. 78 din Legea  nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, nefiind în vigoare legea de aprobare a OUG nr. 76/2016.

Astfel, potrivit actualului cadru legal, directorul general al DGPI, domnul colonel  Mihai-Cristian Mărculescu, este cadru militar în activitate, numit în funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, cu avizul CSAT.

Totodată, DGPI se delimitează ferm de afirmațiile apărute în spațiul public cu privire la o presupusă implicare a personalului unității în manifestațiile din februarie.

Mai mult decât atât, în perioada respectivă DGPI se afla în plin proces de operaționalizare, atât din punct de vedere al personalului – fiind încadrat doar 10 % din întreg personalul, cât și al exercitării atribuțiilor specifice.

DGPI este deplin operaționalizată începând cu 1 iunie 2017, ca structură specializată, în subordinea MAI, care desfășoară activități informativ-operative pentru cunoașterea și prevenirea riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta misiunile, personalul, patrimoniul, informațiile clasificate și procesul decizional la nivelul ministerului.

Înființarea DGPI a avut ca obiective definirea și consolidarea atribuțiilor instituției, cu accent pe întărirea componentei de protecție internă — cu rol preventiv.

Întregul proces de operaționalizare a prevăzut garanții exprese privind legalitatea măsurilor și activităților specifice derulate de unitate.

DGPI se supune controlului parlamentar, ministrul Afacerilor Interne, anual sau la cererea Parlamentului, urmând să prezinte rapoarte cu privire la activitatea instituției în domeniul securității naționale.

DGPI respinge categoric orice încercare de a implica unitatea în dispute de natură politică

DGPI face precizări pentru o corectă informare publică privind cadrul legal de organizare și funcționare al unității și reafirmă determinarea de a rămâne un serviciu echidistant, profesionist și dedicat îndeplinirii misiunilor încredințate prin lege

.

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Tel. 021.313.86.52

e-mail: relatii_publice@dgpi.ro

www.dgpi.ro

54.198.134.32
DGPI