Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de ofițer la compartimentele analiză și planificare din cadrul serviciilor județene de protecție internă Giurgiu și Mureș

Direcţia Generală de Protecţie Internă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Intrarea Răzoare, nr. 5, Sector 6, organizează

C O N C U R S

pentru ocuparea a 2 posturi vacante de execuție, prevăzute cu funcția de ofițer specialist principal I, la compartimentele analiză și planificare din cadrul serviciilor județene de protecție internă Giurgiu și Mureș, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari/ subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc condițiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare și condițiile de ocupare prevăzute în fișele posturilor

3067
35.174.62.162, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content