Anunț concurs pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante de ofițer la compartimentele securitatea informațiilor din cadrul serviciilor județene de protecție internă BACĂU, CĂLĂRAȘI, CLUJ, GALAȚI, SUCEAVA ȘI TELEORMAN

Direcţia Generală de Protecţie Internă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Intrarea Răzoare, nr. 5, Sector 6, organizează

C O N C U R S

pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante de execuție, prevăzute cu funcția de ofițer specialist principal I, la compartimentele securitatea informațiilor din cadrul serviciilor județene de protecție internă Bacău, Călărași, Cluj, Galați, Suceava și Teleorman, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari/ subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc condițiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare și condițiile de ocupare prevăzute în fișele posturilor

8745
44.192.94.177, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content