Conferință internațională pe tema “Impactul interferențelor informaționale asupra proceselor democratice/electorale”.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Protecție Internă, organizează, în perioada 14-15 mai 2024, la București, o conferință internațională pe tema “Impactul interferențelor informaționale asupra proceselor democratice/electorale”.


Acest eveniment se circumscrie eforturilor de la nivelul Uniunii Europene pentru consolidarea rezilienței statelor membre și a instituțiilor europene în fața ingerințelor externe asupra proceselor electorale, în considerarea faptului că, în acest an, dinamica situației geopolitice va fi influențată de organizarea scrutinelor electorale desfășurate la nivel mondial, evaluările indicând o probabilitate mare a amplificării nivelului interferențelor informaționale generate de actori statali ostili în contextul alegerilor.

Astfel, în considerarea atribuțiilor legale conferite MAI pentru organizarea și desfășurarea, în bune condiții, a proceselor electorale naționale, această activitate vizează, în mod prioritar, creșterea nivelului de conștientizare atât la nivelul structurilor MAI și a celorlalte autorități publice responsabile cu organizarea și derularea proceselor electorale, cât și la nivelul societății civile, per ansamblu, cu privire la vulnerabilitățile, riscurile și amenințările generate de interferențele informaționale străine.

La această conferință internațională participă oficiali din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (EEAS European External Action Service), Centrului de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride (Hybrid CoE), Diviziei de Diplomație Publică a NATO (PUBLIC DIPLOMACY DIVISION), VIGINUM – serviciul tehnic și operațional din cadrul Republicii Franceze cu atribuții pentru asigurarea protecției împotriva ingerințelor străine, RESIST (UK) – Oficiul Prim-ministrului Guvernului Marii Britanii UK cu atribuții pe comunicare strategică, reprezentanți ai mediului academic și societății civile, precum și experți din structurile ce activează în domeniul securității naționale.

Participanții vor avea ocazia să discute despre aspecte de actualitate privind interferențele informaționale maligne ale actorilor ostili, precum și să realizeze transfer de know-how, bune practici și lecții învățate în sfera cooperării interinstituționale naționale și internaționale.

 

 

261
44.221.70.232, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content