R A P O R T de evaluare a activității desfășurate de către Direcția Generală de Protecție Internă în anul 2020

În arhitectura națională de securitate, Direcția Generală de Protecție Internă, structură departamentală specializată a Ministerului Afacerilor Interne, desfășoară, potrivit legii, activități de informații, contrainformații și protecție pentru securitatea națională în domeniile de competență ale ministerului.

Direcția generală, înființată în luna noiembrie 2016, prin restructurarea formatului anterior de organizare, are ca atribuții principale, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 76/20161 , protecția personalului, patrimoniului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale MAI, securitatea informațiilor și securitatea cibernetică la nivelul ministerului, precum și prevenirea și combaterea tulburărilor grave ale ordinii publice.

În anul 2020, Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) și-a definit ca obiectiv general continuarea procesului de consolidare și extindere a capabilităților instituționale, în vederea atingerii unui nivel optim de reziliență și întăririi rolului anticipativ-preventiv al MAI în planul securității naționale, pe palierul de ordine publică.

Însă, anul precedent a fost marcat de pandemia de COVID-19, evoluția ascendentă a riscurilor asociate determinând actualizarea și adaptarea continue a priorităților instituționale, în vederea organizării unui răspuns imediat, coerent și eficient la provocările informative generate de situația operativă nou creată.

3.236.47.240, 34.149.39.215
DGPI