Dezvoltarea capabilităților de analiză și securitate cibernetică la nivelul MAI – AnaCyb, cod proiect SIPOCA / My Smis: 1275 / 161670

cybint_antet
La nivelul structurii noastre se află în implementare proiectul Dezvoltarea capabilităților de analiză și securitate cibernetică AnaCyb Cod SIPOCA/My Smis 1275/161670

Proiectul, al cărui beneficiar este DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ are ca scop/obiectiv general:

Dezvoltarea capabilităților de analiză a riscurilor și amenințărilor și modernizarea instrumentelor de colectare a evenimentelor de securitate, investigare si răspuns la incidente cibernetice care vor conduce la întărirea capacității de asigurare a securității cibernetice pe spațiul structurilor MAI și la optimizarea procesului decizional al managementului securității infrastructurii cibernetice.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

  1. Capabilități sporite de analiză prin automatizarea proceselor de colectare, validare și evaluare rapidă a datelor și informațiilor multisursă necesare anticipării, detecției și prevenirii riscurilor de securitate asociate infrastructurii TIC și accesării serviciilor publice electronice de către populație.
  2. Capacitate de management al securității cibernetice la nivelul MAI îmbunătățită prin dezvoltarea și extinderea capabilităților de investigare, reacție și răspuns la incidentele de securitate, în perspectiva gestionării optime a incidentelor de securitate.
  3. Îmbunătățirea cadrului strategic de coordonare și control la nivelul MAI al activităților privind securitatea sistemelor informatice prin implementarea a 4 obiective stabilite în Strategia Ministerului Afacerilor Interne de securitate a informațiilor in format electronic (2021-2026).

REZULTATE AŞTEPTATE:

  1. Îmbunătățirea capabilităților de analiză prin automatizarea proceselor de colectare, validare și evaluare rapidă a datelor și informațiilor multisursă necesare anticipării, detecției și prevenirii riscurilor de securitate asociate infrastructurii TIC și accesării serviciilor publice electronice de către populație.
  2. Creșterea capacității de management al securității cibernetice la nivelul MAI prin dezvoltarea și extinderea/actualizarea capabilităților de investigare, reacție și răspuns la incidentele de securitate, în perspectiva gestionării optime a incidentelor de securitate.
  3. Îmbunătățirea cadrului strategic de coordonare și control la nivelul MAI al activităților privind securitatea sistemelor informatice prin modificarea procedurilor interne aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne (OMAI nr. S/43 din 2012 privind asigurarea capacității de răspuns la incidentele de securitate IT în cadrul infrastructurilor cibernetice ale MAI, OMAI nr. S/226 din 2009 si OMAI nr. 810 din 2005 – ambele vizează securizarea sistemelor informatice și de comunicații care gestionează informații clasificate).

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 46,790,000.00 lei

– finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 39.188.186,53 lei

– cofinanțarea beneficiarului: 7.601.813.47 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 4 de luni

17.08.2023 – 29.12.2023

cybint_subsol

391
44.192.94.177, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content