Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne CYBINT, Cod SIPOCA 858 / MySMIS2014 134962

cybint_antet
La nivelul structurii noastre se află în implementare proiectul Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne CYBINT Cod SIPOCA/SMIS2014+: 858 / 134962

Proiectul, al cărui beneficiar este DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ, are ca scop/obiectiv general:

1.Dezvoltarea capacităților naționale de management al riscului în domeniul securității cibernetice și de reacție la incidente cibernetice în baza unui program național, vizând consolidarea, la nivelul autorităților competente potrivit legii, a potențialului de cunoaștere, prevenire și contracarare a amenințărilor și minimizarea riscurilor asociate utilizarii spațiului cibernetic.

2.Promovarea si consolidarea culturii de securitate în domeniul cibernetic prin formarea profesională adecvată a persoanelor care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

REZULTATE AŞTEPTATE: Proiectul își propune să atingă următoarele rezultate:

  1. R4: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului – RP1: Strategie sectorială de aplicare unitară a unor acțiuni optime în domeniul securității cibernetice, care pot afecta capacitatea operațională a structurilor MAI elaborată și aprobată la nivelul ministrului afacerilor interne.
  2. R4: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului – RP2: Capacitate crescută de management al securității cibernetice la nivelul MAI și de reacție la incidente prin dezvoltarea și extinderea capabilităților de investigare, reacție și răspuns la incidentele de securitate.
  3. R12: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui

Obiectiv specific – RP3: Cunoștințe și abilități îmbunătățite pentru personalul specializat de la nivelul MAI în vederea gestionării optime a activităților de identificare, investigare și prevenire a incidentelor de securitate în infrastructura aflată în administrare.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 29,919,100.00 lei

– finanțare nerambursabilă din Fondul Social European: 25,127,215.92 lei

– cofinanțarea beneficiarului: 4,791,884.08 lei

DATĂ ÎNCEPERE ŞI DATĂ FINALIZARE PROIECT:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni

19.08.2020 – 18.08.2023
cybint_subsol

3.236.47.240, 34.149.39.215
DGPI