Îmbunătățirea fondului construit pentru DGPI – renovare integrată imobil Rosetti Green

Proiectul DGPI își propune să contribuie la tranziția spre clădiri verzi și inteligente prin implementarea unor măsuri de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) și a unor soluții de management integrat al clădirilor pentru creșterea randamentului energic și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

351
44.200.77.92, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content