Despre personalul DGPI

Personalul DGPI se compune din cadre militare și personal contractual.

Echipa de comandă a DGPI este formată din specialiști ai domeniului – cadre militare în activitate – fapt ce garantează desfășurarea activității structurii în condiții de imparțialitate și echidistanță. Astfel, conducerea DGPI este asigurată de un director general, ajutat de prim adjunct și un adjunct, numiți în funcție de către ministrul afacerilor interne.

Dezvoltarea pregătirii și transfer de expertiză, în cadrul Comunității Naționale de Informații

Integrarea personalului DGPI, din perspectiva statutului aplicabil, în rândul personalului structurilor din Comunitatea Națională de Informații, permite aplicarea aceluiași set de reguli pentru persoane ce desfășoară același tip de activitate – în special a drepturilor, obligațiilor și interdicțiilor acestora – aspect de natură a preîntâmpina apariția unor situații de discriminare.

Calitatea de militar a personalului DGPI este menită să susțină, în cadrul Comunității Naționale de Informații, dezvoltarea de proiecte comune și să faciliteze transferul de resursă umană, de expertiză și pregătire de specialitate între aceste instituții.

Drepturi specifice pentru personalul DGPI

În ceea ce privește protecția specială acordată personalului DGPI, a fost instituit un set de drepturi specifice, precum:

a) desfășurarea activității deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securității naționale în domeniul ordinii publice;

b) asigurarea de către MAI a protecției și încadrării în alte unități sau compartimente de muncă a celor care, lucrând acoperit, au fost deconspirați;

c) dreptul la protecție din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea;

d) dreptul de a deține, purta și folosi armamentul, muniția și mijloacele din dotare, precum și dreptul de a purta uniformă și însemne distinctive.

Drepturile de mai sus decurg în mod firesc din riscurile asociate activității desfășurate de personalul DGPI, exercițiul beneficiului unora dintre acestea fiind totodată și o modalitate de exercitare în bune condiții a atribuțiilor ce revin MAI în domeniul securității naționale.

Integritatea, condiție esențială pentru cadrele DGPI

În vederea asigurării unui nivel ridicat de integritate, absolut necesar pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activității specifice, posturile vacante de execuție și conducere sunt ocupate doar după efectuarea unor verificări de specialitate.

Verificările se efectuează în scopul identificării oricăror elemente ce ar putea prezenta vulnerabilități la adresa securității naționale, iar datele rezultate vor fi coroborate cu aspectele din interviul care vizează aprecierea atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului.

În cazul constatării existenței unor suspiciuni cu privire la integritate, persoana poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat.

În cadrul procedurilor de ocupare a posturilor vacante, printr-una dintre modalitățile prevăzute de actele normative incidente fiecărei categorii de personal, se organizează un interviu care are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum și a aptitudinilor, abilităților, atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului.

 

6611

44.221.70.232, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content